آخرين تور هاي هالی تراول - تور هاي پاييز و زمستان
اطلاعات كشور هاي مورد بازديد اطلاعات برخي از شهر هاي مورد بازديد

ايتاليا- اسپانيا(13 روز)

كد تور : BR-N2014

اسپانيا (9 روز)

كد تور : BR-N2014

ايتاليا-سوئيس-فرانسه(11 روز)

كد تور : BR-N2014

ايتاليا (10 روز)

كد تور : BR-N2014

اسپانيا - پرتغال (13 روز)

كد تور : BR-N2027

پكيج كلي نوروز (اروپا)

كد تور : BRP96

تور 21 روز آمريكا(آمريكا- كانادا)

كد تور : BL9601

تور كانادا

كد تور : BL96011

اسپانيا (12 روز)

كد تور : BR-N2024

ايتاليا-فرانسه (13 روز)

كد تور : BR-N2204

فرانسه-اسپانيا-اتريش (14 روز)

كد تور : BR-N2023

چين (9 روز )

كد تور : BR-N2228

فرانسه (8 روز)*4

كد تور : BR-W2169

فرانسه- ايتاليا (9 روز)

كد تور : BR-W2174

اسپانيا - فرانسه (11 روز)

كد تور : BR-W2191

پكيج كلي بهمن 95 (اروپا)

كد تور : BRP9611

استراليا (13 روز)

كد تور : BR-W2102

فرانسه (8 روز)*5

كد تور : BR-W2164

ايتاليا (10 روز)

كد تور : BR-W2103

ايتاليا (8 روز)

كد تور : BR-W2178

10روز اسپانيا-ايتاليا

كد تور : AZ1361
Luxury

فرانسه- ايتاليا (9 روز)

كد تور : BR-W2174
كليه حقوق مادي و معنوي اين وب سايت براي شركت مسافرتي ستاره الماس هالي محفوظ مي باشد.