قوانین و مقررات
خدمات و قوانين بيمه مسافرتي :
بيمه مسافرتي رازي
بيمه مسافرت خارجي رايس شوتز (بيمه نامه درمان مسافرت خارج از كشور )
يكي از شرايط صدور ويزا، داشتن بيمه نامه معتبر مسافرتي رايس شوتز (REISE-SCHUTZ) است كه جايگزين بيمه نامه هاي مسافرتي آكسا (AXA) و مفري (MAPFRE) شده است. اين بيمه نامه مورد پذيرش همه سفارت‌خانه‌ها است.
•بيمه نامه مسافرتي از تاريخ خروج بيمه شده از مرز هاي كشور ايران و فقط براي سفر هايي كه مدت آنها بيشتر از 92 روز (سه ماه) متوالي نباشد معتبر است، مگر اين كه مدت بيمه نامه خريداري شده كمتر از 92 روز باشد. بيمه شده مي تواند در مدت اعتبار بيمه نامه به دفعات به خارج از كشور ايران سفر نمايد.
•اعتبار اين بيمه نامه از زمان خروج از كشور (ايران) آغاز مي گردد
•حوادث ناشي از ريسك شغلي تحت پوشش نمي باشد
•هزينه هاي مربوط به بيماريهاي موجود، مزمن، ادامه دار يا بيماريهاي كه بيمه شده قبلا به آنها مبتلا و تحت درمان بوده قابل پرداخت نمي باشد
•هرگونه اعلام خسارت بايد حداكثر ظرف مدت 7 روز به شركت امداد رسان رايس شوتز اطلاع داده شود شماره تماس برلين:
مسافرين سفرهاي خارجي در طول سفر در معرض خطرات و حوادث مختلفي قرار دارند.حوادثي كه در صورت بروز با توجه به شرايط خاص خارج از كشور مي تواند موجب هزينه هاي سنگين و دردسرهاي زيادي شوند از اين رو بيمه مسافرت به خارج از كشور با مزاياي ذيل پيش بيني شده است:
1.پرداخت هزينه هاي درمان، جراحي و دارويي ناشي از حوادث يا بيماري هاي كه در طول مدت مسافرت بروز مي نمايد تا سقف 50 هزار يورو
2.پرداخت هزينه فوريتهاي دندانپزشكي طبق شرايط بيمه نامه
3.پذيرش و انتقال پزشكي به نزديكترين بيمارستان و يا بازگرداندن بيمار به ايران تحت نظارت پزشكي
4.پرداخت هزينه هاي دعاوي حقوقي طبق شرايط بيمه نامه
5.راهنمايي و كمك رساني به هنگام سرقت يا مفقود شدن مدارك مسافرتي
6.بازگرداندن كودكان به ايران در صورت فوت يا بستري سرپرست
7.بازگرداندن جسد به ايران در صورت فوت بيمه شده در طول مسافرت
8.پرداخت هزينه هاي عزيمت همراه به بالين بيمه شده بستري در بيمارستان
9.استرداد بار مسافر در صورت فقدان يا اشتباه مسير بار چنانچه باركنترل شده مسافر تا 12 ساعت به بيمه شده تحويل نگردد، هزينه خريدهاي اضطراري و در صورتيكه اين تاخير به بيش از 48 ساعت منجر شود حداكثر تا سقف مندرج در بيمه نامه غرامت پرداخت مي‌شود.
كليه حقوق مادي و معنوي اين وب سايت براي شركت مسافرتي ستاره الماس هالي محفوظ مي باشد.