معرفي خدمات صدور بيمه مسافرتي و حوادث عتبات
صدور بيمه مسافرتي و حوادث عتبات :
صدور بيمه مسافرتي و حوادث عتبات
خدمات آنلاين و لحظه اي :
مسافرين سفرهاي خارجي در طول سفر در معرض خطرات و حوادث مختلفي قرار دارند.حوادثي كه در صورت بروز با توجه به شرايط خاص خارج از كشور مي تواند موجب هزينه هاي سنگين و دردسرهاي زيادي شوند از اين رو بيمه مسافرت به خارج از كشور با مزاياي ذيل پيش بيني گرديده است:
  • 1)پرداخت هزينه هاي درمان ، جراحي و دارويي ناشي از حوادث يا بيماريهاي كه در طول مدت مسافرت بروز مي نمايد تا سقف 50/000 يورو
  • 2)پرداخت هزينه فوريتهاي دندانپزشكي طبق شرايط بيمه نامه
  • 3)پذيرش و انتقال پزشكي به نزديكترين بيمارستان و يا بازگرداندن بيمار به ايران تحت نظارت پزشكي
  • 4)پرداخت هزينه هاي دعاوي حقوقي طبق شرايط بيمه نامه
  • 5)راهنمايي و كمك رساني به هنگام سرقت يا مفقود شدن مدارك مسافرتي
  • 6)بازگرداندن كودكان به ايران در صورت فوت يا بستري سرپرست
  • 7)بازگرداندن جسد به ايران در صورت فوت بيمه شده در طول مسافرت
  • 8)پرداخت هزينه هاي عزيمت همراه به بالين بيمه شده بستري در بيمارستان
  • 9 )استرداد بار مسافر در صورت فقدان يا اشتباه مسير بار چنانچه باركنترل شده مسافر تا 12 ساعت به بيمه شده تحويل نگردد، هزينه خريدهاي اضطراري و در صورتيكه اين تاخير به بيش از 48 ساعت منجر شود حداكثر تا سقف مندرج در بيمه نامه
  • كليه حقوق مادي و معنوي اين وب سايت براي شركت مسافرتي ستاره الماس هالي محفوظ مي باشد.